Münih NLP hizmetleri

almanya nlp

NLP, hayatımız da üzerinde düşünmeden, bilinçaltımız ile gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmede ve geliştirmede Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Kısaca, zihin dilimizi programlama demek olan NLP hayatımızda yer alan tüm alanlarda ki hayallerimizi destekleyicidir. Kişisel yeteneklerimiz ve becerilerimizi açığa çıkartarak pekiştirmek için kullanılan NLP eğitimi, duygu, düşünce ve davranış kalıplarımızı bilinçli hale getirerek hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunmaktadır.

Münih NLP teknikleri hizmetleri

İngilizcesi, Neuro Linguistic Programming olan NLP ile uzakta olunsa dahi, NLP hizmetleri alınabilmektedir. Önemli olan, kişinin NLP için istekli ve azimli olması, NLP düşünce tarzını hayatına geçirmeye odaklanmasıdır. Uzaktan da olsa aşağıda yer alan teknikleri uygulamak ya da NLP uzmanı tarafından verilecek tekniklerin yapılması ile NLP yi hayatımıza katmış oluruz. NLP tekniklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Dış Gözlem.
 • Gözlem (Kalibrasyon
 • Geçmişin Değiştirilmesi
 • Uyum
 • Yeniden Çerçevelendirme
 • Strateji

Münih NLP hizmetleri nerelerde kullanılır

İnsanların en önemli özelliği sürekli dış dünya ve diğer canlılar ile iletişim halinde olmasıdır. Özellikle iş dünyası ve sosyal hayatı yoğun olan kişilerin çevresi ile etkili iletişim kurmaları çok önemlidir. Bunun için NLP eğitimi almak önemlidir. NLP eğitimlerini uzaktan sertifika programları ile alınabilinmektedir. NLP çalışmaları, aşağıda da belirtilen birçok alanda kullanılmıştır.

 • Psikoterapi, ruhsal sağlığında
 • Psikolojik veya profesyonel danışmanlık alanlarında
 • İş Dünyasında ve İnsan Kaynaklarında
 • Sağlıklı yaşam ve sporda
 • Pedagoji ve eğitim bilimlerinde
 • Siyaset, hukuk ve reklam alanlarında
 • Hamilelik ve çocuk yetiştirmede

Anahtar kelimeler: NLP, NLP eğitimi, NLP hizmetleri , NLP uzmanı , NLP eğitimi

Köln NLP

almanya nlp

NLP,  yani tam adı ile Neuro Linguistic Programming insanların yaşamları üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş oldukları algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan uzun araştırmalardır.

 

Bunun sonucunda da zihnin işleyişiyle ilgili, yetmişli yılların sonlarında görülen Amerika’da Richard Bandler John Grinder tarafından geliştirilmiş bir model ve metodoloji olarak kaynaklarda yer almaktadır. NLP teknikleri;

 • Psikoloji,
 • Sibernetik,
 • Nöroloji,
 • Filoloji

gibi bilimlerin ışığı altında geliştirilip artık günümüze kadar gelen terapi alanının da dışında, eğitim, sağlık, aile, satış, yönetim ve spor bilimlerinde bu model başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

NLP Başlıkları

 • Neuro:

Beyni, duyuları ifade eder ve yaşanılan tecrübeleri 5 duyu organla algılar, proses eder en sonda filtrelerden geçirip beyne yerleştirir. Farkına varılmadan ortaya sayısız işlem çıkar.

 

 • Linguistic:

Kullanılan dil ve davranışlar, beyinde yeni bir şekilde anlamlandırılır. Bu anlamlandırma da tecrübelere ait bilgiler yer alır. Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının az olduğu noktalarda, yaşanılan hayatta sorunlar da yavaş yavaş artmaya başlar.

 

 • Programming:

Algı ve ifadeler arasındaki bağlantıların neler olduğunu ifade eder ve ne olduğunu fark edip, istenilen biçimde değiştirildiğinde, istenilen düşünülenden daha kısa zamanda ulaşılır. Bu değişimin algılarda, bunun yanında da kullanılan dil ve davranışlarda bütünlük içerisinde değiştirilmesi lazımdır. Yaşanılan tecrübelerden ortaya çıkan bu stratejiler farkında olmaksızın kullanıldığı için üst yapıda yapılan bir değişim, yeni bir değişimi ortaya çıkartmayacaktır.

 

NLP, isteyenler için internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle de verilmektedir. Eğitim süresi 30 gün toplamda 60 saat olup eğitime ait videolar ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenir.

 

Katılımcılar eğitim süresi içerisinde kendilerini ve işlerini kısıtlamadan diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler. En sonda bu eğitim kapsamında olan online sınavdan geçerli not alınması gerekir.

 

 

Anahtar Kelimeler: NLP teknikleri, NLP

Hamburg NLP Hizmetleri

almanya nlp

NLP , Amerika’da geliştirilen bir tekniktir. Bu tekniğin amacı zihin ile dil arasındaki etkileşimin davranışlara nasıl etki edeceği düşüncesinden gelmektedir. NLP tekniği sayesinde pasif bir bireyin ya da her şeyden çekinen bir bireyin özgüvenle dolması sağlanmaktadır. Hatta utangaç ve çekingen bireylerin TV programı sunabilecek kadar cesaret ve özgüvenle dolması sağlanmaktadır. Hamburg NLP hizmetleri ,sadece Almanya ‘da hizmet vermemektedir. Aynı zamanda bireylere uzaktan hizmet sunmaktadır.

NLP Ne İşe Yarar

NLP tekniği birçok amaç için kullanılmaktadır. NLP için Nörolinguistik Programlama da denilmektedir. Duyu ve dil programlama işlemleri gerçekleşmektedir. NLP zihin işleyişi ile ilgili bir tekniktir. Ayrıca hayatımızın bazı dönemlerinde düşünmeden otomatik olarak algılama durumları vesaire de bu teknik ile ilgilidir. Dolayısıyla hayatın içinde bu denli yer alan bu teknik için NLP ne işe yarar sorusu çok sorulmaktadır. Cevabı ise aşağıdaki gibidir.

 • Başarı sağlamaktadır.
 • Motivasyon sağlamaktadır.
 • Başarı ve motivasyon stratejilerini öğretmektedir ve içselleştirmektedir.
 • Hem iş hayatında hem de sosyal hayatta iletişim becerisinin mükemmel olmasını sağlamaktadır.
 • Daha güçlü bir hayat sürdürülmesi sağlanmaktadır.

NLP Teknikleri Kitap

Başarı , motivasyon ,iletişim becerisini geliştirmek ve bu konulardaki stratejiyi öğrenmek isteyen bireylerin NLP desteği almaları gerekmektedir. Hamburg NLP hizmetini uzaktan sunarak gerekli eğitimleri ve uygulamaları danışanlarla paylaşmaktadır. Bireyler ,NLP teknikleri kitap veya kitaplar ile yukarıdaki durumlara sahip olmak istemektedirler. Fakat bir danışman eşliğinde uygulamalarla ilerlemek en uygun olanıdır.

Neden NLP

Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireyler NLP’ nin ne işe yaradığını merak etmektedirler. Fakat NLP hizmetini hangi durumlarda kullanmaları gerektiğini bilmemektedirler. Hangi durumlarda NLP ‘den yararlanılması gerektiğini bilmeyen birçok danışan bulunmaktadır. Bu sebeple neden NLP sorusunu cevaplamak da yarar vardır. Bu sorunun cevabı ise aşağıdaki gibidir.

 • İyi bir işe ve evliliğe sahip olunmasına rağmen mutlu olamamak
 • Kekemelikten bir türlü kurtulamamak
 • Unutkanlığın önünü alamamak

gibi birçok nedenden dolayı NLP hizmetinin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : neden NLP , NLP teknikleri kitap ,NLP ne işe yarar ,Hamburg NLP hizmetleri

 

Frankfurt NLP Hizmetleri

almanya nlp

Nöro sinir sistemi ile ilgilidir. Nörolojik işlevimiz duyularımızla aldığımız bilgilerden etkilenir. Bilgiyi ne kadar doğru alırsak o kadar iyi olur: ne kadar iyi dinlersek, ne kadar çok gözlemciyiz, ve kendimiz ve başkalarının duyguları için ne kadar açıksa, beynimizin karar vermesi ve daha etkili bir şekilde iletişim kurması için daha iyi bilgi veririz. (hem bilinçli hem de bilinçsizce).

Dil dili ile ilgilidir. Dilden ne kadar çok şey anlıyor ve biliyoruz – sözlerin kendileri, yapıları ve konuşma biçimleri (hız, ses tonu, ritim), böylece karar verirken ve bilinçli ve bilinçsiz iletişim kurarken sahip olduğumuz daha fazla bilgi.

Programlama alışkanlıkları ifade eder. Bazı faydalı, biraz daha az yararlı alışkanlıklar geliştiririz. NLP bize yararlı alışkanlıkları nasıl geliştirip teşvik edebileceğimizi ve daha az yararlı alışkanlıkları nasıl azaltabileceğimizi öğretir.

NLP Kendi Realitemizi Yarattığımızı Söylüyor

Bir ana NLP inancı, hepimizin kendi gerçeklik haritalarımızı oluşturmamızdır.

Bu haritalar veya dünya görüşleri, duyularımız, deneyimlerimiz, inançlarımız ve nörolojilerimiz tarafından filtreleniyor. Başka bir deyişle, sahip olduğumuz zorlukların çoğu, dünyaya değil dünya algısına dayanmaktadır. Benzer şekilde: zihinsel haritalar ve dünya görüşü, bilişsel uyumsuzluk ve onay yanlılığı.

Bu nedenle, algılayış şeklimizi geliştirebilir ve duyusal bilgiyi kullanabilirsek, performansımızı artırabiliriz.

NLP, Duyuların Diğer Soyut Dünyasına Yapı Eklememize İzin Verir

İnsanların neyi, nasıl hissettiğini, hissettiğini ve hissettiğini fark etmemiz, fark etmemiz ve fark etmemiz gerekir. Duygularımızı ve kendimiz ve başkaları üzerindeki etkilerini anlamak, rehberlik davranışları için yararlı stratejiler geliştirmemize yardımcı olur.

Büyük NLP, kendimizi ve başkalarını yönlendirmek ve yönlendirmekle ilgilidir. Bu söylüyorum, kandırmak ya da zorlamakla ilgili değil; Her iki taraf için yapıcı olanı araştırmakla ilgilidir.

İnsanlar NLP Eğitimi ve NLP Koçluğundan nasıl yararlanabilirler.

Danışanlarımızın yararları:

Amaçlarına, değerlerine ve motivasyonlarına bağlanma.

Daha başarılı ve doyurulmuş yaşamlar.

İş yerinde performansı geliştirmek, şirketleri başlatmak ve kurmak.

İş yerinde ve evde daha iyi ilişkiler kurmak.

Faydalı sağlık rutinleri geliştirmek.

Blokları aşmak ve sürekli yeni beceriler öğrenmek.

Ve çoğu durumda kahramanlarının ya da kahramanlarının yaşamı boyunca yolculuğunun tadını çıkarırlar.

NLP’yi Keşfetmek Ve Öğrenmek İçin Hangi Nitelikler Gereklidir?

NLP’yi keşfetmek için herhangi bir özel beceriye ihtiyacınız yok. Merak, oyunculuk, şiddet ve hassasiyet duygusunun gerçekten yararlı olduğunu gördük. Ek olarak, koçlukta sonuçlar ararken, hırs, disiplin ve açıklık / dürüstlük dokunuşu gerçekten işe yarıyor. O zaman Frankfurt NLP hizmetleri ile keşif sırası sizde. Hem de uzaktan destek imkanı da var.

Düsseldorf NLP Hizmeti

NLP Nedir ?

NLP, hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış aşamalarını, bilinçli hale getirme ve geliştirmek için yapılan araştırmalar neticesinde, zihnin işleyişi ile ilgili, geliştirilmiş bir modeldir. NLP  bilinç ile birlikte bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılmasıdır. NLP’nin ortaya çıkışı mükemmelliğin istenmesiyle ve aranması ile olmuştur. Günümüzde terapi alanının haricinde yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. NPL’nin açılımı şöyledir:

             NLP = NeuroLinguistic Programming

Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma gibi 5 duyu organı ve bu duyu organlarının yönetildiği beyin ve sinir sistemi ifade edilir.

Linguistic ileyaşamda her gün kazandığımız deneyimlerin dil aracılığıyla kodlanması, dilin deneyim ve değişim aşamalarındaki etkisi vurgulanır.

Programming ile arzu edilen, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde hedeflenen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP’nin de her çalışmada olduğu gibi teknikleri vardır. NLP teknikleri düzgün uygulandığında başarı şansını yükseltir.

Nlp Teknikleri

 • Dış Gözlem: Korku ve psikolojik travmalar için karşıdaki insanı çıplak gözle gözlemlenerek geri bildirimlerin alınmasıdır.
 • Gözlem (Kalibrasyon): Bireyin içsel dünyasında oluşturmuş olduğu tepkilerini, gözlemlenebilir davranışlarının ipuçlarıyla eşleştirerek, devam eden bir etkileşim içerisinde okuma işlemidir.
 • Geçmişin Değiştirilmesi: Seçici çapa atma yöntemi kullanılarak kişinin, bir dizi geçmiş yaşantıları sonucunda oluşmuş olan durumları yeniden deneyimlemesidir. Her deneyim için elverişli yapay bir durum yaratılır ve geçmişte yaşanmış olayların önemini değiştirmek için bireyin zihin arşivine yerleştirilir.
 • Uyum: Durumla, uyum, anlayış ve güvene dayalı bir ilişki kurma halidir. Süreçte algılanan farklılıkları bilinçdışı seviyede en aza indirgeyerek yapılır.
 • Yeniden Çerçevelendirme: Problemli bir davranışı, parçanın olumlu niyetinden ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Olumlu niyeti sürdüren, ama sorunlu yan etkisi yaratmayan yeni davranış kalıpları oluşturulur.
 • Strateji:Önceden belirlenmiş hedefe ulaşmak için kullanılan zihinsel ve davranışsal adımlardır.

Berlin NLP Çalışmaları

Nlp ile davranışlarınızı değiştirmeye, daha iyi sonuçlar elde etmeye ve daha iyi deneyimler kazanmanıza yardımcı olacak birkaç tekniğin özelliklerine değinelim. Nlp tekniği hem Türkiye’nin birçok yerinde uygulanırken hem de Berlin’de de uygulanmaktadır.

Dışarıdan gözlem

Stres, depresyon ve bu tarz can sıkıcı olumsuz duygulara karşı tepki gösterme eğiliminde oluruz. Sosyal hayatın her anında bazen en ufak bir kelime ile de sinirlenebilir, can sıkıcı durumlar meydana gelebilir. NLP tekniği ile bu tarz durumlarda ortaya çıkan olumsuz durumlar etkisiz hale getirilmektedir. Bu teknik ile kişi gözlemci olarak durumu tarafsız olarak inceler ve değerlendirir. Kişi bu şekilde durumu nasıl abarttığını ve gelecekte aşırı tepki vermemeyi öğrenir.

Dışarıdan gözlem tekniği nasıl uygulanır?

*Ortadan kaldırmak istediğiniz duyguyu belirleyiniz.

*Gözlemci olarak durumu baştan sona kadar yeniden yaşayın ve yerin, zamanın, konunun ayrıntılarını hatırlamaya çalışın.

*Daha sonra bir film durumu gibi yeniden gözlemleyin. Meydana gelen olayları hızlı ve yavaş bir şekilde ilerletin. Bazen hatırlamayı durdurabilirsiniz.

* üç veya dört kere bu durumu tekrarlayın.

* Son olarak olumlu duygular olumsuz duyguların yerini alacaktır. Hala olumsuz duygular varsa olumsuz duygular ortadan kalkana dek bu durumu tekrarlayın.

İçeriğin yeniden çerçevelenmesi

NLP tekniği kendinizi sinirli ve şaşırmış hissettiğinizde görev üstlenerek, daha olumlu düşünür ve olayın duygusunu değiştirir. Farklı bakış açısı ile durumun içeriği yeniden çerçevelenmesine imkan tanır. Her zaman olumsuz duygulara odaklanmak yerine, o durum içerisindeki olumlu durumları da gözden kaçırmamak gerektiğini vurguluyor. Farklı bir bakış açısı edinmek daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Uyum

Her türlü insanla anlaşmanızı sağlayan uyum çok kolay olmakla beraber önemli bir yetenektir.  İnsanlarla bağ kurmanın bir çok yolu vardır ve empati kurarak insanlar arasındaki uyum kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Çapa tekniği

Çapa tekniği NLP ’ de çok kullanılan bir teknik olup, birçok amaç için kullanılabilir. Yaptığınız veya söylediğiniz bir şeye duygusal tepki için nlp kullanılır. Bir kişinin nasıl hissettiğini veya neler hissettiğini çapa tekniği ile anında değiştirebilirsiniz

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

celalettin salih dost instagramcelalettin salih dost facebookcelalettin salih dost twitter

 

Şu anda mesai saatleri dışındayız. Çalışma saatlerimiz, haftaiçi 10:30 - 17:30 arasıdır.
Wir sind jetzt Außer halb der Geschäftszeiten. Unsere Geschäftszeiten sind Werktags von 10:30 bis 17:30
+ +
WhatsApp chat