Köln Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

almanya kurumsal danışmanlık

Kurumsal danışmanlık, işletmelere başarıya giden hedefler geliştirmelerine veya gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel bir hizmettir. Kurumsal danışmanlar, mevcut bir süreci veya yapıyı değerlendirmeyi, şirketin faaliyetlerinin bir kısmını veya birçoğunu ince ayarlamayı ve kurumsal yapıdaki kilit kişilere pratik eğitim sunmayı içeren çok çeşitli hizmetler sunar. Kurumsal danışmanlık, bir işletmenin belirli alanlarına odaklanabilir veya şirketin genel işlevini ele alabilir.

Kurumsal danışmanlığın daha yaygın örneklerinden biri, bir yönetim ekibinin beceri setlerini geliştirmekle ilgilidir. Bu uygulamada, kurumsal danışmanlar, bir kurumun görevlilerine işin yapısındaki rollerini daha ayrıntılı olarak anlamaları için yardımcı olurlar ve şirketin yararı için etkinliğini en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra bireyin yararına nasıl pratik önerilerde bulunurlar? Bu tür kurumsal danışmanlık hizmetlerinin temel amacı, yönetim kurulu üyeleri arasında mevcut olan yetenek ve yeteneklerin, şirket hedeflerine ulaşma görevinde en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamaktır.

Şirketler İçin Uygun

Kurumsal danışmanlık aynı zamanda belirli bir bölümün veya bir şirketin departmanının verimliliğini ve uyumluluğunu ele alabilir. Örneğin, bir şirket finansal süreci organizasyon içinde yeniden yapılandırmak isterse, muhasebe bölümünün Muhasebesi ve Hesapları Alacaklı bileşenlerini değerlendirmek ve yeniden yapılandırmak için finansal muhasebede bir geçmişe sahip bir kurumsal danışman da çağrılabilir. Bu genellikle mevcut prosedürleri gözlemlemeyi ve bu prosedürlerin arkasındaki orijinal gerekçeyi anlamayı içerir. Bu arka planın sağlam bir şekilde yerine getirilmesiyle, danışman, etkinliğin artırılması ve böylelikle şirketin para ve zamanından tasarruf etmesini sağlayacak şekilde bölümün faaliyetlerini düzenleyen süreçleri ve kılavuzları yeniden yapılandırmak suretiyle ilerleyebilir.

Bir başka yaygın kurumsal danışmanlık biçimi satış ve pazarlama çabasıyla ilgilidir. Bir şirketin ürün yelpazesi pazar paylarını kaybetmeye başladığında veya iş yeni bir ürün başlatmak istediğinde, danışmanlar çağrılabilir. Danışman pazar payının kaybının ardındaki nedenleri araştırabilir ve durumu nasıl değiştirebileceğine ve eski üretkenlik düzeyini nasıl geri getireceğine dair fikir verebilir. Yeni bir ürün söz konusu olduğunda, danışman satış ve pazarlama ekibinin, tüketiciler arasında şirketin itibarını kullanan bir strateji geliştirmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda yeni alıcıların dikkatini çeker.

Danışmanlık Fırsatları

Kurumsal danışmanlık ayrıca, revizyondan veya yeni bir süreç oluşturmaktan ziyade mevcut politika ve prosedürleri iyileştirmeye odaklanabilir. Bir verimlilik danışmanı, bir üretim tabanının düzenini inceleyebilir ve sürecin öğelerinin basit bir şekilde yeniden düzenlenmesinin hem zaman hem de paradan tasarruf edeceğini belirleyebilir. Danışman, aynı zamanda, bir zamanlar gerekli olan, ancak bir nedenden ötürü modası geçmiş olan ve onları süreçten atmaktan kimseyi düşünmekten başka bir sebep olmadan devam eden süreçteki adımları belirleyebilir. Sonuç olarak, işgücü ve zaman gibi kaynaklar daha iyi verimlilik için kullanılır ve şirket üretilen birim başına daha düşük işletme giderlerinden faydalanabilir.

Hemen her türlü işletme, bir tür kurumsal danışmanlıktan yararlanabilir. Genel operasyonun belirli sektörlerini ele alarak, danışmanlar şirketin verimliliğini güçlendirebilir ve kaynakları daha iyi yararlanmak için kullanmayı mümkün kılabilir. Danışman aynı zamanda şirket yapısının gerektiği gibi çalışmayan bazı yönlerini iyileştirmeye, güncellemeye veya yeniden işlemeye yardımcı olabilir. Her iki durumda da iş potansiyelin başarılı olması için süreçten çıkar. Bu süreci artık uzaktan da yönetmek Köln kurumsal danışmanlık hizmetleri ile mümkün.

Hamburg Kurumsal danışmanlık hizmeti

almanya kurumsal danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Bu bağlamda kurumsal danışmanlık; bir firmada çalışanların işle alakalı performans ve memnuniyetlerini arttırmakla kurumun işlevselliği, üretkenliği ve verimliliğin yükseltilmesi maksadıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık yüz yüze olabileceği gibi uzaktan yardım yoluyla da olabilir.

Kurumsal danışmanlık, kurumdaki organizasyon şemasında yer alan bütün birimlerin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri giderecek veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları yapar. Planlaması yapılan tüm bu çalışmalar kurumun kimliği ve hedefleri doğrultusunda uygun olarak oluşturulur ve uygulamaya konur.

Her kurum ya da firma bir organizasyon şemasının yapılabildiği bir sistemdir. Dolayısıyla bu sistemin parçalar arası ahenkli bir şekilde çalışması; üretkenlik ve verimlilik açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kurum ya da firma bir makinanın dişlileri gibi birbiriyle bağlantılı pek çok alt sistemden oluşur ve her bir alt sistem kendi içinde özel bir yapıya ve işleve sahiptir. Kurumsal danışmanlık, sistemin bütün parçalarının, sistem içinde doygun ve aktif bir şekilde üretken olabilmesini ve sistemin bütününe doğru şekilde hizmet edebilmesini amaçlar. Kurumsal danışmanlık almak hem firmaya hem de çalışanlarına bir takım yararlar sağlar. Bu yararlar şunlardır:

 • Çalışanların kurumun çıkarlarını ihmâl etmeden bireysel hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon yükseltmelerine ve performanslarını artırmalarına yardımcı olur.
 • Çalışanların kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde birbirleriyle açık ve etkili bir iletişim kurmalarına ve ekip halinde uyumlu bir şekilde çalışmalarına destek olur.
 • Çalışma ortamının huzurunu olumsuz etkileyebilecek bireysel kaynaklı problemlerin büyümeden ve iş ortamına yansıtılmadan çözümünü sağlayarak, yıkıcı rekabetin olumlu şekilde dönüştürülmesine ve katkıda bulunur.
 • Çalışanların içinde bulundukları ortama aidiyet duygularını geliştirerek daha mutlu, huzurlu ve güvenli hissetmelerini hedefler.
 • Kurumun hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayarak işletme için en uygun eğitim ve danışmanlık çözümlerini belirler.
 • Yapılan işlerin kurumsal çerçevede verimliliğinin ölçülmesini sağlar.
 • Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirir.
 • Liderlik becerilerini gelişmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmayı amaç edinir.

Frankfurt Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

almanya kurumsal danışmanlık

Frankfurt kurumsal danışmanlık hizmetleri, şirketlerin yönetim ve işletim sorunlarını araştırarak çözüm üreten ve kurumların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bağımsız bir danışmanlık hizmetidir.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Çalışır?

Öncelikle kurum ve şirket yöneticilerinin beklenti ve ihtiyaçları belirlenir ve gerekli analizlerden yararlanılarak kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Böylece şirketin, aylık ve yıllık plan içerisindeki hedeflenen noktaları belirlenir. Bu noktada şirket çalışanlarının memnuniyetlerinin ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetinde Sunulan Eğitim Programları Nelerdir?

 • Etkili iletişim
 • Stres yönetimi ve öfke kontrolü
 • Takım çalışması ve motivasyon
 • Performans geliştirme
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme

Kurumsal Danışmanın Görevleri Nelerdir?

 • İşyeri çalışanlarının, işyerine olan bağlılıklarını arttırarak performans ve memnuniyetlerini yükseltmek.
 • Personelin eğitim ve gelişimini desteklemek.
 • Kurum içindeki yönetim biçimini ve iş akışını düzenlemek.
 • Personelin, yöneticilerle olan ilişkilerini düzenlemek.
 • Kurumun karşılaşacağı sorunları bulup çözüm önerileri getirerek verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.
 • Kurumun ihtiyaç, hedef ve beklentilerini belirleyerek kurumun üretkenliğini arttırıcı fikirler sunmak.

Bu maddeler çalışan memnuniyeti ve yapılan işin kalitesinin arttırılması açısından oldukça önemlidir.

Nasıl Kurumsal Danışman Olunur?

Üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olan kişiler kurumsal danışman olarak görev alabilmektedirler.

Kurumsal danışmanlar aynı zamanda;

 • Yabancılara çalışma ve oturma izni
 • Türk vatandaşlığı başvuru işlemleri
 • Turizm yatırım belgesi işlemleri
 • Turizm işletme belgesi işlemleri
 • Belediye ruhsatı işlemleri
 • Anaokulu ve kreş ruhsat işlemleri
 • Gıda işletme kayıt belgesi
 • Kapasite raporu
 • Sanayi sicil belgesi

Gibi alanlarda da hizmet vermektedirler.

 

Kurumsal Danışmanlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

İş yaşamında gelişime ihtiyacı olan her kurum ve şirket bu hizmetten yararlanabilmektedir. Bunlara;

 • Şirketler
 • Devlet okulları
 • Özel okullar ve kolejler
 • Anaokulları
 • Kreşler

Örnek olarak gösterilebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Danışmanlık, Kurumsal Danışmanlık Hizmeti, Kurumsal Danışman

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

celalettin salih dost instagramcelalettin salih dost facebookcelalettin salih dost twitter

 

Şu anda mesai saatleri dışındayız. Çalışma saatlerimiz, haftaiçi 10:30 - 17:30 arasıdır.
Wir sind jetzt Außer halb der Geschäftszeiten. Unsere Geschäftszeiten sind Werktags von 10:30 bis 17:30
+ +
WhatsApp chat