Hamburg Kurumsal danışmanlık hizmeti

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Bu bağlamda kurumsal danışmanlık; bir firmada çalışanların işle alakalı performans ve memnuniyetlerini arttırmakla kurumun işlevselliği, üretkenliği ve verimliliğin yükseltilmesi maksadıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık yüz yüze olabileceği gibi uzaktan yardım yoluyla da olabilir.

Kurumsal danışmanlık, kurumdaki organizasyon şemasında yer alan bütün birimlerin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri giderecek veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları yapar. Planlaması yapılan tüm bu çalışmalar kurumun kimliği ve hedefleri doğrultusunda uygun olarak oluşturulur ve uygulamaya konur.

Her kurum ya da firma bir organizasyon şemasının yapılabildiği bir sistemdir. Dolayısıyla bu sistemin parçalar arası ahenkli bir şekilde çalışması; üretkenlik ve verimlilik açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kurum ya da firma bir makinanın dişlileri gibi birbiriyle bağlantılı pek çok alt sistemden oluşur ve her bir alt sistem kendi içinde özel bir yapıya ve işleve sahiptir. Kurumsal danışmanlık, sistemin bütün parçalarının, sistem içinde doygun ve aktif bir şekilde üretken olabilmesini ve sistemin bütününe doğru şekilde hizmet edebilmesini amaçlar. Kurumsal danışmanlık almak hem firmaya hem de çalışanlarına bir takım yararlar sağlar. Bu yararlar şunlardır:

  • Çalışanların kurumun çıkarlarını ihmâl etmeden bireysel hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon yükseltmelerine ve performanslarını artırmalarına yardımcı olur.
  • Çalışanların kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde birbirleriyle açık ve etkili bir iletişim kurmalarına ve ekip halinde uyumlu bir şekilde çalışmalarına destek olur.
  • Çalışma ortamının huzurunu olumsuz etkileyebilecek bireysel kaynaklı problemlerin büyümeden ve iş ortamına yansıtılmadan çözümünü sağlayarak, yıkıcı rekabetin olumlu şekilde dönüştürülmesine ve katkıda bulunur.
  • Çalışanların içinde bulundukları ortama aidiyet duygularını geliştirerek daha mutlu, huzurlu ve güvenli hissetmelerini hedefler.
  • Kurumun hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayarak işletme için en uygun eğitim ve danışmanlık çözümlerini belirler.
  • Yapılan işlerin kurumsal çerçevede verimliliğinin ölçülmesini sağlar.
  • Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirir.
  • Liderlik becerilerini gelişmesine katkıda bulunur.
  • Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmayı amaç edinir.

Yorum yapın

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

celalettin salih dost instagramcelalettin salih dost facebookcelalettin salih dost twitter

 

Şu anda mesai saatleri dışındayız. Çalışma saatlerimiz, haftaiçi 10:30 - 17:30 arasıdır.
Wir sind jetzt Außer halb der Geschäftszeiten. Unsere Geschäftszeiten sind Werktags von 10:30 bis 17:30
+ +
WhatsApp chat