Spiritüel Danışmanlık Hizmeti

almanya spiritüel danismanlik

Ruh sağlığı hem beyinsel fonksiyonların doğru yerine getirilmesi, hem de fiziksel sağlık için öncüldür. Ruhumuz sağlıklı değilse, yaşamımız hiçbir şekilde kaliteli olamaz. Ruhsal koçluk da denilen spiritüel danışmanlık ruhumuzda meydana gelen aşınmaları, yaraları, yorgunluğu iyileştirmek için kullanılan yöntemlerdir.

Uzaktan Terapi ile Spiritüel Danışmanlık

Danışmanlık hizmetinde birçok farklı yöntem kullanılır. Spiritüel danışmanlık hizmeti aşağıdaki çalışmalarla sınırlanmamak kaydıyla temel olarak şu hizmetleri içerir.

 • Kişinin genel durumu ile aile içi ilişkilerinin genel durumuna bakmak için yapılan ön çalışma. Bu çalışma uzaktan yapılır ve gerek görüldüğü taktirde görüntülü konuşma ya da yüz yüze görüşme üzerinden birebir çalışma önerilebilir.
 • Çakra bakımı, kişinin çakralarının durumunu inceler. Gerekli görüldüğünde çakra açma için yöntemlere başvurulur. Uzaktan terapi yöntemi ile uygulanır.
 • İlişkilerde sorun yaşayan çiftlere özel ilişki bakımı ile sorunların tespit edilmesi amaçlanır. Uzaktan terapiyle yapılabilir. Tıkalı kanal bulunması halinde, kanalların açılması için ayrıca çalışma yapılır.
 • Yaşamınızı etkileyen rüyalar, rüyaların yorumlanması, daha kaliteli bir uyku düzenine sahip olmak vb. konularda çalışmalar yapmak.

Spiritüel Danışman Kimdir?

Ruhunuzda meydana gelen yaralar hem daha derin, anlaşılması daha zor ve iyileşmesi de daha zaman alıcıdır. Bu nedenle, spiritüel danışman seçimi de oldukça önemlidir. Seçimde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Aldığı eğitimler ve deneyimleri uygun mu?
 • Referansları sağlam mı?
 • İletişim kanalları açık mı?
 • İhtiyaç duyduğunuz konuda uzman mı?

Köln Spiritüel Danışmanlık Hizmeti

Biyoenerji yöntemi ile uzaktan da oldukça başarılı sonuçlar veren spiritüel danışmanlıkta Köln Spiritüel Danışmanlık yalnızca Almanya’dan değil dünyanın birçok farklı bölgesinden talep görmektedir. Ruhunuza iyi gelecek, yaşam enerjinizi yükselterek daha kaliteli, mutlu ve huzurlu  bir hayat geçirmenizi sağlayacak çalışmalara imza atan kurumumuzla iletişime geçerek ihtiyacınız olan her konuda uzaktan terapi alabilirsiniz.

 

Anahtar Kelimeler: spiritüel danışmanlık, uzaktan terapi, spiritüel danışman, Köln Spiritüel Danışmanlık

Düsseldorf Yıllık Danışmanlık

Yıllık Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık hizmeti, kuruluş ve işletmelerin daha kârlı ve güvenli şekilde ilerlemeleri için aldıkları tavsiye ve yönlendirmelerin bütününü çevreleyen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel bir alanda uzmanlaşmış kişilerin vermiş olduğu danışmanlık, danışmanlık hizmeti alan firmalara ve kişilere verilen bilgi ve tecrübe ile belirli bir zaman içerisinde iş tarifine uygun bütün bir yılı kapsayan yıllık danışmanlığın olduğu bir bilgi paylaşımıdır.

Danışmanlık hizmetinde önemli olan nokta; danışmanlık alınacak iş çerçevesinde kişilerin alanında yetkili ve uzman olmalarıdır. Tarafsızlık ilkesine bağlılıktan ayrılmadan yapılacak olan danışmanlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşun ilke ve çıkarları mutlak surette gözetilmelidir.

Yıllık danışmanlık çerçevesinde herhangi bir iş için tecrübe sahibi olunan kişilerden plan ve program konusunda yardım alarak yıllık bir çalışma planı oluşturmaktır.

Yıllık Danışmanlık Hizmetinde Neler Vardır?

 • Yol gösterici planlamalar hazırlar
 • Tavsiye ve programlar içinde verimli bir yol haritası çizer
 • Uzmanlık alanı olduğu konularda firmalara ya da yöneticilerine bilgi ve tecrübelerini paylaşır.
 • Farklılık meydana getirme ve yenilik gerektiren hususlarda özgün fikirler ortaya koyar.
 • Ortaya koyduğu fikirlerde hedef doğrultusunda yol gösterici temel taşların tespitini yapar.
 • Danışman olan kişi danışmalık alan kişinin kararlarına rıza ve saygı göstererek gerekli yapılanma konusunda plân ve programlarını hazırlar, ancak asla karar aşamasında danışmanlık alan kişiye müdahalede bulunmaz.
 • Düzenli görüşmeler ile ruh durumunuz sürekli kontrol altında tutulur.
 • Kendinize zaman ayırmanızı sağlar.
 • Kendinizle barışmış, huzurlu bir yaşam sürmenize yardımcı olur.
 • Hayatınızı olumsuz etkileyen faktörleri tespit eder ve bunun kaynaklarını ortadan kaldırmaya çalışır.
 • Mutlu anlarınızı çoğaltır.

Yıllık danışmanlık kapsamında alınan danışmanlık hizmetinden daha verimli bir yol izlenebilmesi için atılacak adımların temel taşlarını oluşturur. Fikir noktasında çok sayıda yeni fikir ve genel durum değerlendirmelerinin yapıldığı danışmanlıklarda esas olan yeni ve özgün şekilde yaklaşımlar geliştirerek danışmanlık hizmeti alan kişinin ufkunu geliştirmek ve bilgi, deneyim ve tecrübe aktarımı sayesinde danışmanlık alan kişiyi yeterli ir donanım kazandırmaktır.

Düsseldorf Kurumsal Danışmanlık

Düsseldorf Kariyer Koçluğu

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Bir firmanın vizyonu ve misyonu çerçevesinde sisteminin uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğini ve üretkenliğinin gösterir. Her firma pek çok alt sistemden oluşmaktadır ve her alt sistemin de kendisine has yapısı ve fonksiyonu vardır.

Rekabetin ciddi anlamda artış gösterdiği günümüz dünyasında firmaların ayakta kalabilmesi ve farklılık ortaya koyabilmesi içinpsikolojik süreçlerin ve çalışan ilişkilerinin farklı bir gözle değerlendirilmesiyle iş, performans,yönetim vb. konulara yeni yaklaşımlar getirip psikoloji disiplininden yararlanarak kurumun menfaatleri çerçevesinde hareket etmektir. Buradan hareketle kurumsal danışmanlık, bir işyerinde çalışanların işle alakalı performans ve çalışma memnuniyetlerini artırma ve bu sayede kurumun işlevselliği, üretkenliği ve verimliliğinin geliştirilmesi ve yükseltilmesi amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Kurumsal danışmanlık, kurumdaki organizasyon şemasında yer alan bütün birimlerin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri giderecek veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları yapar. Planlaması yapılan tüm bu çalışmalar kurumun kimliği ve hedefleri doğrultusunda uygun olarak oluşturulur ve uygulamaya konur.

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenleyip motivasyonlarını yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini arttırmasına yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışanının memnuniyeti ne kadar yüksek olursa o kurumda yapılan işin kalitesi o derece artar.

Kurumsal Danışmanlık Almanın Faydaları

 • Çalışanların bireysel kariyer olarak hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon geliştirmelerine veperformanslarını artırmalarına yardımcı olur.
 • Çalışanların birbirleriyle açık, net, etkili ve sağlıklı bir iletişim kurmalarına, ekip halinde uyumlu birşekilde çalışmalarına destek olur.
 • Çalışma ortamının huzurunu etkileyebilecek bireysel kaynaklı problemlerin iş ortamınayansıtılmadan çözümünü sağlayarak, yıkıcı rekabetin önüne geçilmesine ve olumlu şekle dönüştürülmesinekatkıda bulunur.
 • Çalışanların iş hayatında bulundukları ortama aidiyet hislerini geliştirerek sahiplenmeleri, kendilerini daha mutlu ve güvenli hissetmelerini sağlar.
 • Kurumun verimliliğin arttırılmasına yönelik hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayarak, işletme için en uygun eğitim ve danışmanlık çözümlerini belirleyip uygulamaya koyar.
 • Yapılan işlerin ve kurum içi verimliliğin ölçülüp değerlendirilmesini sağlar.
 • Yönetici ile çalışan arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur.
 • Yöneticilerin liderlik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmayı hedefler.

Berlin Danışmanlık Hizmetleri

Bir ya da birden fazla alanda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi, deneyim ve becerileri talep edenlere yani danışanlara uygun bir şekilde aktarılmasına danışmanlık denmektedir. Danışman,

 • Alanında uzman olmalıdır.
 • Yeterli teknik donanıma sahip olmalıdır.
 • Hizmet vereceği konuda tecrübesi bulunmalıdır.
 • İletişim kurma, dinleme, konuşma, anlama, anlatma vb. becerileri gelişmiş olmalıdır.

Yaşamın hızla aktığı ve rekabetin bu denli geliştiği günümüzde uzmanlardan alınan danışmanlık hayatımızı son derece kolaylaştırmaktadır.

Danışmanlık Hizmetinden Ne Beklemelisiniz

Danışmanlık hizmeti farklı amaçlarla alınabilir. Danışman

 • Sizi, hayatınızı ve/veya kurumunuz özenle incelemeli, nasıl bir durumda olduğunuza dair doğru tespitlerde bulunabilmeli.
 • Karar sürecinde yönlendirici olmalı.
 • Kararınız ne olursa olsun saygı duymalı ve yanınızda olmalı.
 • Sizi gerçeklere ve ulaşabileceğiniz hedeflere yönlendirmeli.
 • Size karşı şeffaf, sizin hakkınızda herkese karşı ketum olmalı.

Danışmanlık hizmeti alanların sayısı giderek artarken, danışman sayısı da artmaktadır. Kendiniz için doğru bir danışman seçmenin önemini tartışmamıza gerek yok. Bir yandan sorunlarınızın bir an önce çözülmesi bir yandan da kişisel/kurumsal güvenlik ve gizliliğiniz bu seçimin önemini göstermektedir.

Berlin Danışmanlık Hizmetleri

Özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türk firmaları için bazen hayat oldukça zor olabilmektedir. Kendiniz, aileniz ve şirketiniz için kurduğunuz hayallere, önünüze koyduğunuz hedeflere ulaşmakta zorluk çektiğiniz zamanlar olabilir. Bu zor dönemleri bir an önce atlatmak ve hayatınıza/ işinize konsantre olabilmek için Berlin danışmanlık hizmetleri veren Celalettin Salih Dost ile irtibata geçebilirsiniz.

Celalettin Salih Dost,

 • Akademik anlamdaki yetkinliği ve yeterliliği ile,
 • İnsan doğası, katmanlar, alemler konusundaki uzmanlığı ile,
 • Her insanın değerli olduğunu bilerek ve hiçbir ayrım gözetmeden verdiği hizmet anlayışı ile,
 • Enerjinin boyutsal özelliklerinden yararlanarak hem yüz yüze hem de uzaktan görüşmeler gerçekleştirerek,

Almanya’nın en profesyonel ve en nitelikli danışmanlık hizmetlerinden birini gerçekleştirmektedir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yalnızca Almanya’da değil, dünyanın neresinde olursanız olun bir telefonla hizmetinizdeyiz. Danışmanlık hizmetleri kapsamında

 • Kurumsal Danışmanlık
 • Yıllık Danışmanlık

hizmetleri verilmektedir.

Kurumsal danışmanlık, kurumunuzun ihtiyaçlarını tespit ederek, daha ileriye taşımak için yapılacak tüm danışmanlık hizmetlerini kapsar. Yıllık danışmanlık ise, kişilere özel yöntemler geliştirerek gündelik hayat ve iş yaşamlarını daha mutlu ve başarılı geçirmelerini sağlayacak bireysel danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Berlin Kurumsal Danışmanlık

almanya iş hayatı analizi

Kurumsal firmanız için danışmanlık hizmeti mi almak istiyorsunuz? Berlin merkezli çalışmalarımız ile dünyanın her yerine verdiğimiz kurumsal danışmanlık hizmetimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Almanya’nın bilinen ve en nitelikli spiritüel danışmanlarından Celalettin Salih Dost, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu tüm danışmanlık ve destek hizmetlerini size sunacaktır. Berlin’de kurumsal nitelikli firmaların sıklıkla tercih ettiği hizmetlerimizi dünyanın neresinde olursanız hizmetimizi size ulaştırmak için telefonunuzu bekliyoruz.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Nedir

Geniş hizmet yelpazemizde en iddialı olduğumuz konular arasında kurumsal danışmanlık hizmetimiz gelmektedir. Kurumsal danışmanlık hizmeti kurumsal nitelikteki şirketlere verdiğimiz hizmettir.

Kurumsal firmaların bugün en çok değer verdiği konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Kurumsal kimlik oluşturmak
 • Kurumsal kimliği en iyi şekilde yönetmek
 • Marka değerine sahip olmak

Bu alanlarda başarılı olabilmenin temelinde ise çalışanlar bulunmaktadır. Ekip ruhu oluşturmak, ekip olarak çalışmayı desteklemek ve geliştirmek bir kurumu başarıya taşıyan en önemli etkendir. Kurumunuzda her bölümde alanında en başarılı insanları çalıştırabilirsiniz; fakat birlikte çalışabilecek bir ortam yaratılamamış ve ekip ruhu kurulamamış ise o kurumun başarılı olması oldukça zordur.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Neden Önemlidir

Kurumda çalışanların ekip olabilmesi sağlanmadığında

 • Bireysel başarı kurumun başarısının önüne geçer.
 • Kişisel rekabet ve kimi olumsuz tavırlar nedeniyle bireysel potansiyeller açığa çıkamaz.
 • Kurumun performansı bireylerin toplam başarısının da altına düşer. Devam eden verimli çalışmaların verimi de kısa bir süre içinde düşer.

Oysa doğru bir danışmanlık hizmeti ile ekip çalışması

 • Bireysel değil kurumsal başarıyı merkeze koyan bir ekip oluşturur.
 • Çalışanların kurumsal bağlılığı ve motivasyonu artar.
 • Öğrenme sürecinin gerçekleştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile kurumun başarısı bireylerin tek tek başarısının üstüne çıkar.
 • Rekabet gücünüz artar.

Berlin Kurumsal Danışmanlık

Uzman danışman Celalettin Salih Dost, Berlin Kurumsal Danışmanlık için doğru adres. Çalışmalarında yıllardır uyguladığı ve başarılı sonuçlar elde ettiği yöntemlerle kurumunuzun başarısı için çalışmaktadır. Bu hizmeti verirken, Celalettin Salih Dost’un ekibinizde çalışan her bir kişi için spiritüel çalışma yöntemleri ile başarıya daha sağlam bir şekilde ulaşıyoruz.

 • Aura Çalışmaları
 • Blokaj Temizleme
 • Çakra Temizliği
 • Negatif Enerji Bozma

başta olmak üzere kullandığı bu yöntemler artık dünyanın dört bir yanında kabul gören ve sıkça kullanılan tekniklerdir.

Berlin Yıllık Danışmanlık Hizmeti

Gündelik hayatın karmaşası arttıkça, insanlar kendilerine vakit ayırmakta zorlanıyor. Kendini dinlemeye zaman ayıramayan birey, gün geliyor aniden nedeni anlayamayacağı bir travmanın içine düşebiliyor. Sebepsiz gibi görünen bu an ise aslında bir sürecin, birikimli bir gelişmenin sonucunda yaşanıyor.

H1: Çok Geç Olmadan Bir Bilene Danışın

Psikoloji çok kabaca bu süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Kişisel özelliklere, kişinin geçmiş deneyimlerine ve altyapısına göre değişiklik gösteren durumlar ve bu durumlara verdiği tepkiler ilgi alanına girer. Bunları anlamaya ve kişiye zarar verecek olanlara ya da bu boyuta gelmiş olanlara müdahale yöntemleri geliştirerek uygular. Bu travma durumlarında en çok başvurduğumuz kişiler psikologlardır. Halbuki düzenli olarak yapacağımız ziyaretler olayların bu boyutlara taşınmasının önüne geçebilmektedir.

H2: Yıllık Danışmanlık Hizmeti

Yıl boyunca ihtiyaç duyduğunuz bireysel danışmanlık hizmetlerinin hem düzenli takibi ile kalitesini arttırarak hem de bütçeniz için daha uygun olanaklar sağlayarak yıllık danışmanlık hizmeti kapsamında alabilirsiniz.

 • Kendinizi tanımanızı sağlar
 • Kendinizle barışmanızı sağlar
 • Sizi olumsuz etkileyen durumları tespit eder ve ortadan kaldırmak için çalışır
 • Sizi mutlu eden durumları tespit eder ve bu anların çoğaltılması için çalışır

Böylece uzman psikologlar eşliğinde henüz travma haline dönüşmeyen sorunlarınızı ve buna sebep olabilecek herhangi bir durumu erken teşhis ederek önleyebilirsiniz.

H3: Berlin Yıllık Danışmanlık Hizmetleri

Berlin’de profesyonel olarak verdiğimiz yıllık danışmanlık hizmetlerimizde Almanya’nın en nitelikli spiritüel danışmanlarından Celalettin Salih Dost ile çalışabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi enerji boyutsaldır ve farklı boyutlarla bir yerden başka bir yere taşınabilir.  Berlin Yıllık Danışmanlık Hizmetleri dünyanın neresinde olursanız olun uzaktan görüşmeler yaparak sorunlarınızı çözmek için hizmet vermektedir.

 • Uzun yıllar boyunca edindiği tecrübe ve bu alandaki başarıları,
 • Akademik çalışmaları ile yetkinliği ve yeterliliği,
 • Çalışmalarına ara vermeden kendini sürekli geliştirmesi,
 • Teknik gelişmeleri takip ederek en yeni yöntemlere dair çalışmalar yürütmesi,
 • Bioenerji, metafizik, yaşam ve ilişki koçluğu gibi bireysel danışmanlıkla birlikte yürütülmesi gereken birçok alandaki uzmanlığı

ile Celalettin Salih Dost’un danışmanlık hizmetleri Almanya ve Türkiye yoğunluklu olmak üzere dünyanın bir çok yerinde talep görmektedir. Kişisel danışmanlık ile geleceğiniz için atacağınız bu adım yalnızca bir telefon uzağınızda.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

celalettin salih dost instagramcelalettin salih dost facebookcelalettin salih dost twitter

 

Şu anda mesai saatleri dışındayız. Çalışma saatlerimiz, haftaiçi 10:30 - 17:30 arasıdır.
Wir sind jetzt Außer halb der Geschäftszeiten. Unsere Geschäftszeiten sind Werktags von 10:30 bis 17:30
+ +
WhatsApp chat