Düsseldorf Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Bir firmanın vizyonu ve misyonu çerçevesinde sisteminin uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğini ve üretkenliğinin gösterir. Her firma pek çok alt sistemden oluşmaktadır ve her alt sistemin de kendisine has yapısı ve fonksiyonu vardır.

Rekabetin ciddi anlamda artış gösterdiği günümüz dünyasında firmaların ayakta kalabilmesi ve farklılık ortaya koyabilmesi içinpsikolojik süreçlerin ve çalışan ilişkilerinin farklı bir gözle değerlendirilmesiyle iş, performans,yönetim vb. konulara yeni yaklaşımlar getirip psikoloji disiplininden yararlanarak kurumun menfaatleri çerçevesinde hareket etmektir. Buradan hareketle kurumsal danışmanlık, bir işyerinde çalışanların işle alakalı performans ve çalışma memnuniyetlerini artırma ve bu sayede kurumun işlevselliği, üretkenliği ve verimliliğinin geliştirilmesi ve yükseltilmesi amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Kurumsal danışmanlık, kurumdaki organizasyon şemasında yer alan bütün birimlerin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri giderecek veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları yapar. Planlaması yapılan tüm bu çalışmalar kurumun kimliği ve hedefleri doğrultusunda uygun olarak oluşturulur ve uygulamaya konur.

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenleyip motivasyonlarını yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini arttırmasına yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışanının memnuniyeti ne kadar yüksek olursa o kurumda yapılan işin kalitesi o derece artar.

Kurumsal Danışmanlık Almanın Faydaları

  • Çalışanların bireysel kariyer olarak hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon geliştirmelerine veperformanslarını artırmalarına yardımcı olur.
  • Çalışanların birbirleriyle açık, net, etkili ve sağlıklı bir iletişim kurmalarına, ekip halinde uyumlu birşekilde çalışmalarına destek olur.
  • Çalışma ortamının huzurunu etkileyebilecek bireysel kaynaklı problemlerin iş ortamınayansıtılmadan çözümünü sağlayarak, yıkıcı rekabetin önüne geçilmesine ve olumlu şekle dönüştürülmesinekatkıda bulunur.
  • Çalışanların iş hayatında bulundukları ortama aidiyet hislerini geliştirerek sahiplenmeleri, kendilerini daha mutlu ve güvenli hissetmelerini sağlar.
  • Kurumun verimliliğin arttırılmasına yönelik hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayarak, işletme için en uygun eğitim ve danışmanlık çözümlerini belirleyip uygulamaya koyar.
  • Yapılan işlerin ve kurum içi verimliliğin ölçülüp değerlendirilmesini sağlar.
  • Yönetici ile çalışan arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur.
  • Yöneticilerin liderlik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
  • Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmayı hedefler.

Yorum yapın

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

celalettin salih dost instagramcelalettin salih dost facebookcelalettin salih dost twitter

 

Şu anda mesai saatleri dışındayız. Çalışma saatlerimiz, haftaiçi 10:30 - 17:30 arasıdır.
Wir sind jetzt Außer halb der Geschäftszeiten. Unsere Geschäftszeiten sind Werktags von 10:30 bis 17:30
+ +
WhatsApp chat